Virbac Effipro Spot-On Na Pchły I Kleszcze Pies S 4X0.67Ml

42,00 

Opis

Virbac Effipro Spot-On Na Pchły I Kleszcze Pies S 4X0.67Ml

EFFIPRO® jest preparatem zawierającym fipronilNowa receptura EFFIPRO® oparta jest na fipronilu, sprawdzonej substancji czynnej. Jest tosubstancja owadobójcza i roztoczobójcza z rodziny fenylopirazoli, mająca udowodnioną skuteczność w walce przeciwko pchłom i kleszczom. Fipronilzabija pchły zwykle w ciągu 24 godzin, a kleszcze – w ciągu 48 godzin.Działanie fipronilu jest szybkie, skuteczne, oraz zapewnia długotrwałąochronę. EFFIPRO® jest produktem praktycznym w przystępnej cenie.Nowa unikalna pipeta EFFIPRO®Innowacyjna pipeta EFFIPRO® zapobiega przypadkowemu rozlaniu produktu, dzięki czemu podczasaplikacji Państwa dłonie nie będą wchodziły w kontakt z produktem.Szeroki wybór opakowań Effipro® sprawia, że aplikacja staje się wyjątkowo ŁATWA! Produkt dostępny jest w różnych rodzajach i pojemnościach opakowań ułatwiających stosowanie.Różne opakowania odpowiadają na różne Państwa potrzeby.EFFIPRO® posiada nową recepturę opartą na wielokrotnie sprawdzonej substancjiczynnej – fipronilu – oraz innowacyjnych substancjach pomocniczych. EFFIPRO® zabija do 100% pcheł i kleszczy!WskazaniaZwalczanie infestacji pcheł (Ctenocephalides spp.) i kleszczy (Dermacentor reticulatus).Produkt zapewnia skuteczną ochronę przed nową infestacją dorosłymi postaciami pcheł przez okres do 8 tyg.Produkt zapewnia skuteczną ochronę przed pajęczakami przez okres do 4 tygodni – w przypadkukleszczy (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus).W przypadku obecności kleszczy niektórych gatunków (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus) podczasstosowania produktu, nie wszystkie kleszcze mogą być zabite w ciągu pierwszych 48 godz, ale mogąbyć zabite w ciągu tygodnia.Produkt może być stosowany jako element strategii zwalczania APZS (Alergicznego PchlegoZapalenia Skóry), wcześniej zdiagnozowanego przez lekarza weterynarii.PrzeciwskazaniaNie stosować u szczeniąt w wieku poniżej 2 miesięcy i/lub ważących mniej niż2 kg w przypadkubraku danych.Nie stosować u zwierząt chorych (np. choroby układowe, gorączka) lub ozdrowieńców.Nie stosować u królików, ponieważmogą pojawić się działania niepożądane, nawet śmierć.Ten produkt przeznaczony jest dla psów.Nie stosować u kotów, ponieważmoże dojść do przedawkowania.Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na inne składniki produktu.Działanie niepożadaneW przypadku lizania się zwierzęcia, może dojść do wystąpienia krótkotrwałego nadmiernego ślinienia,głównie zależnego od rodzaju składnika produktu.Spośród wyjątkowo rzadko występujących działań niepożądanych po zastosowaniu preparatu mogąpojawić się przemijające reakcje skórne w miejscu zastosowania preparatu (przebarwienie skóry,miejscowe wyłysienie, świąd, rumień) i uogólniony świąd lub wyłysienia.Wyjątkowo mogą pojawićsię: nadmierne ślinienie, odwracalne objawy neurologiczne (przeczulica, depresja, objawy nerwowe),wymioty lub objawy ze strony układu oddechowego.W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek poważnych objawów lub innych objawów niewymienionych w ulotce, poinformuj o nich swojego lekarza weterynarii.Dawkowanie Tylko do użytku zewnętrznego.Podawać punktowo na skórę odpowiednio do masy ciała w następujący sposób:1 pipetka 0,67 ml na psa o masie ciała od 2 do 10 kg1 pipetka 1,34 ml na psa o masie ciała od 10 do 20 kg1 pipetka 2,68 ml na psa o masie ciała od 20 do 40 kg1 pipetka 4,02 ml na psa o masie ciała od 40 do 60 kgDla psów ważących powyżej 60 kgnależy zastosować 2 pipetki 2,68 ml.Sposób podania:Trzymać pipetkę czubkiem do góry.Uderzyć w wąską część pipetki tak, by mieć pewność, że cała zawartość znajduje się w jej głównej części. Ułamać czubek pipetki wzdłużwyznaczonej linii.Odgarnąć sierść tak, by była widoczna skóra.Umieścić końcówkę pipetki na odkrytej skórze idelikatnie nacisnąć ją kilka razy do czasu całkowitego opróżnienia.Powtórzyć tę czynność w 1 lub 2 różnych miejscach wzdłużgrzbietu zwierzęcia.Należy upewnić się, że pies nie będzie mógł polizać miejsca, gdzie zastosowano preparat oraz że psynie będą mogły lizać się między sobą po jego zastosowaniu.Należy unikać nadmiernego zmoczenia preparatem sierści, ponieważmoże to powodować sklejaniesię sierści w miejscu podania preparatu.Jakkolwiek, jeśli tak się stanie, po 24 godzinach odzastosowania powinno to zniknąć.Zalecenia do prawidłowego podaniaDla skutecznego zwalczania infestacji pcheł i/lub kleszczy, powinno się uwzględniać miejscową sytuację epidemiologiczną.W powodu braku odpowiednich badań bezpieczeństwa, minimalny okres między kolejnymzastosowaniem preparatu powinien wynosić 4 tygodnie.SkładSubstancja czynna :Każdy ml zawiera 100 mg fipronilu.Każda pipetka EFFIPRO zawiera następujące ilości:dawka Fipronildla małych psów (S) 0,67 ml 67 mldla średnich psów (M) 1,34 ml 134 mgdla dużych psów (L) 2,68 ml 268 mgdla bardzo dużych psów (XL) 4,02 ml 402 mgSubstancje pomocnicze:Butyhydroksyanizol E 320Butyhydroksytoluen E 321dla małych psów (S) 0,134 mg/pipetka 0,067 mg/pipetkadladla średnich psów (M) 0,268 mg/pipetka0,134 mg/pipetkadla dużych psów (L) 0,536 mg/pipetka 0,268 mg/pipetkadla bardzo dużych psów (XL) 0,804 mg/pipetka 0,402 mg/pipetkaOkres karencjiNie dotyczy.PrzechowywaniePrzechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.Przechowywać w temperaturze poniżej 30° C.Przechowywć w suchym miejscu.Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.Nie używać po upływie daty ważności podanej na kartonie i pipecie po upływie {skrót używany dlaoznaczenia daty ważnościSpecjane ostrzeżeniaKąpiel godzinę przed zastosowaniem preparatu nie wpływa na jego skuteczność przeciwko pchłom.Należy unikać kąpieli/zanurzenia w wodzie w okresie 2 dni po zastosowaniu preparatu.Niewielkie zanurzenie w wodzie trwające 1 minutę redukuje skuteczność preparatu przeciwko pchłom o 1tydzień.Produkt nie zabezpiecza przed przyczepieniem się kleszcza do ciała zwierzęcia.Jeśli produkt został zastosowany przed ekspozycją na kleszcze, kleszcze będą zabite w ciągu pierwszych 24 – 48 godzinod momentu przyczepienia.Zabicie będzie zwykle wcześniejsze niżpełne wszczepienie kleszcza wskórę, co zminimalizuje, choć nie wykluczy, ryzyko przeniesienia choroby.Po zabiciu kleszcze, zwykle spadają z ciała zwierzęcia, ale te, które pozostaną mogą być łatwo usunięte przez delikatne strzepnięcie.Pchły często zanieczyszczają kosze, legowiska zwierząt oraz inne miejsca odpoczynku zwierząt, jakdywany, meble, które w przypadku intensywnej infestacji na początku procesu zwalczania powinnybyć potraktowane odpowiednimi środkami owadobójczymi oraz powinny być regularnie odkurzane.Gdy produkt jest stosowany jako element strategii zwalczania alergicznego pchlego zapalenia skory,zaleca się stosowanie produktu raz na miesiąc u zwierząt wrażliwych jak i u innych psów i kotówprzebywających w domu.Dla optymalnego zwalczania infestacji pcheł w domu, gdzie przebywa wiele zwierząt, u wszystkichpsów i kotów powinien być zastosowany odpowiedni środek owadobójczy.Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierzątZwierzęta powinny być zważone przed zastosowaniem preparatu.Unikać kontaktu preparatu z oczami zwierzęcia.W przypadku dostania się preparatu do oka, natychmiast i dokładnie przemyć oczy wodą.Należy upewnić się, że pies nie będzie mógł polizać miejsca, gdzie zastosowano preparat oraz że psynie będą mogły lizać się między sobą po jego zastosowaniu.Nie stosuj preparatu na rany czy na uszkodzoną skórę.Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętomProdukt może powodować podrażnienie błon śluzowych i spojówki oka.Zatem należy unikać kontaktu produktu z jamą ustną i oczami.W przypadku dostania się produktu do oka, natychmiast i dokładnie przemyć oczy wodą.Jeśli podrażnienie spojówki oka utrzymuje się, należy zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawićlekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie.Unikać sytuacji mogących prowadzić do kontaktu produktu z dłońmi.W przypadku takiego kontaktu, umyć dłonie mydłem i wodą.Myć ręce po zastosowaniu preparatu.Nie palić, nie pić i nie jeść podczas stosowania preparatu.Osoby, zwierzęta ze znaną nadwrażliwością na fipronil lub inne składniki (6.1) powinny unikaćkontaktu z produktem.Leczone zwierzęta nie powinny być dotykane do czasu wyschnięcia sierści, do tego równieżczasudzieci nie powinny bawić się ze zwierzętami.Stąd zaleca się, by preparatu nie stosować w ciągu dnia, lecz wieczorem tak, by te zwierzęta nie szły spać z właścicielami, szczególnie z dziećmi.Inne ostrzeżeniaFipronil może powodować wystąpienie działań niepożądanych u organizmów wodnych.Psy nie powinny pływać w zbiornikach wodnych przez 2 dni po zastosowaniu preparatu.Produkt może mieć negatywny wpływ na malowane, lakierowane lub inne powierzchnie w domu lubna wyposażenie.Stosowanie w ciąży lub laktacjiBadania laboratoryjne z użyciem fipronilu nie wykazały działania teratogennego czyembriotoksycznego.Nie przeprowadzono badań u suk ciężarnych i w laktacji.Stosowanie w ciąży i wlaktacji jedynie po dokonaniu przez lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającegoze stosowania produktu.Szczególne środki ostrożnościNiewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposóbzgodny z obowiązującymi przepisami.Fipronil może powodować wystąpienie działań niepożądanych u organizmów wodnych.Opakowanie4 x 0,67 ml

tetra akwarium, jack russel pies, co jedzą krewetki, domowa świnka morska, fajne rybki do akwarium, rekin bialy, sterylizacja kotów, wyżeł niemiecki krótkowłosy umaszczenie, domowe sposoby na drapanie się psa, imię dla psa na k, cena konia polskiego, rasa psa czarny, trymer pies

yyyyy